Năm 2020: Cơ quan BHXH chủ động gia hạn thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu đang quản lý

admin - 17/12/2019


Đây là điểm đáng chú ý tại Công văn 5496/BHXH-QLT của BHXH thành phố Hà Nội ngày 10/12/2019 về việc đôn đốc thu nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và gia hạn thẻ BHYT năm 2020.

 

Theo đó, cơ quan BHXH chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách,...

Vì vậy, BHXH Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục đào tạo và các đại lý thu (gọi chung là đơn vị) hướng dẫn người tham gia BHYT kiểm tra, rà soát thông tin ghi trên thẻ BHYT như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, mã nơi đối tượng sinh sống, thời điểm đủ 05 năm liên tục,…

Trường hợp sai sót, đề nghị cơ quan BHXH cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia theo quy định.

Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, đề nghị các đơn vị trích chuyển số tiền phải nộp BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH xong trước ngày 25/12/2019 theo đúng quy định.

Trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật, sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và “Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế” theo Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT số 46/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.Bộ y tế                                                                                                 Cục y tế dự phòng                                                                                            Cục quản lý khám chữa bệnh                                                                                       Sở y tế Quảng Trị                                                                                            Viện vệ sinh dịch tễ trung ương                                                                                     Viện dinh dưỡng                                                                                             Trung tâm truyền thông GD&SK Trung Ương                                                                                 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị                                                                               Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị