Bảo hiểm xã hội huyện Gio Linh tặng cháo tình thương

admin - 02/10/2019


Chúc mừng ngày Bảo Hiểm Y Tế Việt Nam 1/7

Thay mặt hơn 200 bệnh nhân điều trị nội trú tại TTYT, cảm ơn tấm lòng của Bảo hiểm xã hội huyện Gio Linh, chúc các anh chị sức khỏe, thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 1/7 là ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam, thể hiện ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe; đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ đó, ngày BHYT Việt Nam là dịp để cộng đồng khơi dậy và nhân lên tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng tài chính với những người chẳng may bị ốm đau, bệnh tật, giúp cho họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn, rủi ro, đau yếu, góp phần tăng cường và giữ vững an sinh xã hội. Ngày BHYT Việt Nam hằng năm cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước
Bộ y tế                                                                                                 Cục y tế dự phòng                                                                                            Cục quản lý khám chữa bệnh                                                                                       Sở y tế Quảng Trị                                                                                            Viện vệ sinh dịch tễ trung ương                                                                                     Viện dinh dưỡng                                                                                             Trung tâm truyền thông GD&SK Trung Ương                                                                                 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị                                                                               Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị